TRANSFORMÁTORY, CÍVKY
- cívky stykačů, relé pneumatických ovladačů
- elektromagnety
- elektromagnetické brzdy
- transformátory menších výkonů