Svou činností od roku 1991 navazujeme na dlouholeté zkušenosti v oblasti oprav elektromotorů a pohonů.
Díky zkušenostem a znalostem, používáme osvědčené postupy, databáze schémat a zapojení a nejmodernější materiály na špičkové úrovni. Provádíme renovace elektromotorů, převodovek, elektromagnetických brzd a dalších komponent, včetně vnitřního, nebo vnejšího nástříku dle vzorníku RAL, nebo dynamické vyvažování. Veškeré práce jsou prováděny pod dohledem normy ISO 9001 s výsledným protokolem o jednotlivých zkouškách. V případě potřeby provádíme i zkoušky rázovým generátorem.


Běžně provádíme opravy:

- elektromotory asynchronní s kotvou nakrátko do 100 kW, po konzultaci i většího výkonu
   (vyšší výkony dle rozměrů)

- elektromotory s kroužkovou hlavou
- jednofázové elektromotory 
- elektromotory do výbušného prostředí, Ex
- motory speciální i zahraniční výroby
- dynama a generátory
- výtahové elektromotory
- vibrační elektromotory
- jeřábové elektromotory
- elektrohydraulické pohony - ELHY


DYNAMICKÉ VYVAŽOVÁNÍ
- vyvažujeme rotory elektrických strojů, oběžné kola čerpadel, ventilátorů, dmýchadel, řemenice a spojky
- vyvážení probíhá dle normy ČSN ISO 19401

OPRAVY A RENOVACE HŘÍDELÍ A OZUBENÝCH KOL
- provádíme opravy poškozených komponent pohonů (vždy po domluvě)
ASYNCHRONNÍ  ELEKTROMOTORY